• Kontakt: (0)4 222 5697 | 069 40 999 12
  • Email: info@aftirana.org
  • Rruga e Barrikadave 122 Tirana, Albania

Category : Uncategorized

KALENDARI I PROVIMEVE – VITI 2016 – ALEANCA FRANCEZE TIRANE

KALENDARI I PROVIMEVE – VITI 2016 – ALEANCA FRANCEZE TIRANE
Muaji: Datat dhe llojet e provimeve: Regjistrimet mbyllen me:
Janar 15 Janar 2016 : TEF Canada & TEFaQ 15 dhjetor 2015
Shkurt 5 Shkurt 2016 : TEF Canada & TEFaQ 5 janar 2016
Mars 18 Mars 2016 : TEF Canada & TEFaQ 18 shkurt 2016
  29-30 Mars 2016 : DELF-DALF Tout Public 11-mars-16
Maj 6 Maj 2016 : TCF Québec 6 prill 2016
Qershor 10 Qershor 2016 : TEF Canada & TEFaQ 10 Maj 2016
  16-17 Qershor 2016 : DELF Junior 31 Maj 2016
  27-30 Qershor 2016 : DELF-DALF Tout Public 11 qershor 2016
Korrik 6 Korrik 2016 : TEF Canada & TEFaQ 5 qershor 2016
Shtator 9 Shtator 2016 : TEF Canada & TEFaQ 15 korrik 2016
Tetor 27-28 Tetor 2016:  DELF Junior 18 tetor 2016
Nentor 8 Nentor 2016 : TEF Canada & TEFaQ 8 tetor 2016
Dhjetor 20-23 Dhjetor 2016 : DELF-DALF Tout Public 10 Dhjetor 2016