• Kontakt: (0)4 222 5697 | 069 40 999 12
  • Email: info@aftirana.org
  • Rruga e Barrikadave 122 Tirana, Albania

KALENDARI I PROVIMEVE 2019

Description

Muaji: Datat dhe llojet e provimeve: Regjistrimet mbyllen më:
Janar 25 Janar 2019 : TEF Canada & TEFaQ 21 Dhjetor 2018
06 Mars 2019 : DELF Junior 23 Shkurt 2019
Mars 15 Mars 2019: TEF Canada & TEFaQ 15 Shkurt 2019
28-29 Mars 2019 : DELF-DALF Tout Public 18 Mars 2019
Maj 24 Maj 2019 : TEF Canada & TEFaQ 24 Prill 2019
  6-7 Qershor 2019: DELF Prim 31 Maj 2019
Qershor 14 Qershor 2019: DELF Junior 31 Maj 2019
  27-28 Qershor 2019 : DELF-DALF Tout Public 17 Qershor 2019
Korrik 08 Korrik 2019 :TEF Canada & TEFaQ 07 Qershor 2019
Shtator 09 Shtator 2019 : TEF Canada & TEFaQ 29 Korrik 2019
Tetor 16 Tetor 2019 : DELF-DALF Tout Public 05 Tetor 2019
Nëntor 08 Nëntor 2019: TEF Canada & TEFaQ 07 Tetor 2019
Dhjetor 19-20 Dhjetor 2019 : DELF-DALF Tout Public 09 Dhjetor 2019
 

Sesione TCF Tout Public & TCF Québec organizohen në çdo kohë.

Kontakt: Rruga e Barrikadave, N.122. Telefon : 04225697 & 042274841 & 0694099912 & 0682015900

www.aftirana.org  dhe info@aftirana.org

Details

  • Categories:
  • Date: 1 November 2018